Artikel 27

Kunst en cultuur kleuren het leven!

Klopt het dat culturen steeds meer op elkaar lijken?

Zelf heb ik al redelijk wat van de wereld gezien. Na een reis stel ik mij steeds de vraag wat de verschillen nu zijn tussen onze Westerse cultuur en de cultuur van het land dat ik net bezocht heb. Voor jezelf is dit een zeer leuke oefening om eens na te denken wat de verschillen zijn, maar ook wat de gelijkenissen zijn. Bovendien besef je op die manier ook wat de eigenschappen zijn van die cultuur, de positieve elementen en de negatieve elementen. Maar gaan culturen ook daadwerkelijk meer op elkaar lijken?

Het is een feit dat de wereld steeds kleiner wordt en dat mensen sneller en eenvoudiger naar andere landen kunnen reizen. Toch lijkt het me dat de zogenaamde “globalisering” de culturen niet eenvormiger maakt. Wel zorgt de globalisering ervoor dat de wereld kleiner wordt. Sommige studies stellen dan ook dat de globalisering dus zorgt voor een kleinere wereld. Maar volgens veel filosofen en antropologen klopt dit gegeven niet.

Invloed van het Westen is groot

De globalisering zou dus volgens sommigen voor een kleinere wereld zorgen, volgens anderen dan weer niet. Wat wel vast staat is dat de invloed van het Westen op de andere delen van de wereld enorm groot is. Naast de culturele invloeden zijn er ook nog andere invloeden door bijvoorbeeld de media, door migratie of gewoon door ideeën van mensen. Dit is meteen ook één van de redenen waarom veel migranten vaak het Westen kiezen als bestemming van hun vaak lange zoektocht naar een nieuw leven. Vaak zijn het grote invloeden van het Westen zoals architectuur, kleding, drank, fastfood, muziek, tv-series, films, …

Oosten en Zuiden behouden hun waarden

Toch behouden het Oosten en Zuiden steevast hun eigen waarden. Ook al zijn de invloeden van het Westen groot, het Oosten en het Zuiden hebben nog steeds eigen cultuuruitingen die ook stilaan in het Westen hun plaats innemen. Denk maar aan de Japanse stripverhalen Manga, de films uit Bollywood, de filmproducties uit Hongkong, …

Hier zien we dat een cultuur van een bepaald volk of werelddeel niet zomaar kan overgenomen worden op een andere plek in de wereld. Vaak zijn er heel wat hindernissen die ervoor zorgen dat culturen zoals bijvoorbeeld de Westerse cultuur niet verder verspreid kan worden in het Oosten of het Zuiden.

Zaken zoals vrouwenrechten, vrijheid van meningsuiting, toegang tot informatie, … zijn in bepaalde landen nog steeds taboe of nog steeds niet van kracht. Maar veel landen of werelddelen proberen gewoon hun identiteit veilig te stellen. Ook dat is een deel van de cultuur.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2023 Artikel 27

Theme by Anders Norén