Artikel 27

Kunst en cultuur kleuren het leven!

Wat is kunst nu eigenlijk?

Heel wat mensen geven graag toe dat ze echte liefhebbers van kunst zijn. Maar wanneer je vraagt welke soort kunst, dan lijkt het al iets moeilijker om een antwoord te geven op die vraag. Ook wanneer je aan iemand vraagt wat kunst nu eigenlijk is, dan is het niet zo simpel om een redelijk antwoord op die vragen te formuleren. Ook wij vroegen ons af wat kunst nu eigenlijk is, en hoe we dit begrip nu het beste kunnen uitleggen.

Kunst is op zich een zeer breed begrip en kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Kunst is sowieso een belangrijk onderdeel van onze hedendaagse samenleving en heeft betrekking tot alles wat met de mens te maken heeft.

Verschillende soorten kunst

Het is algemeen geweten dat er verschillende soorten kunst bestaan. Zo bestaat er bijvoorbeeld beeldende kunst. Dit bevat schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwkunst, grafiek, … Het feit dat het kunst is waar je met je ogen naar kijkt, zorgt ervoor dat deze soort kunst beeldende kunst genoemd wordt.

Maar er zijn nog heel veel andere soorten kunst. Denk maar aan het maken en het componeren van muziek door muzikanten. Ook dit is zeker en vast een vorm van kunst.

We kunnen dus stellen dat kunst een vrij interpreteerbaar begrip is dat door iedereen een vrije invulling kan krijgen.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2023 Artikel 27

Theme by Anders Norén